Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Bán HàngSKTOANCAU
  02/2019 - 08/2019
Trình độ học vấn
 • Nhân họcTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (ĐẠI HỌC)
  2019 - 2019
Các kỹ năng
 • Làm việc nhóm
  80%
 • Thuyết trình
  70%
 • Giao tiếp
  60%
Các kênh liên hệ
Liên hệ