GIỚI THIỆU

Nghiêm túc trong công việc Học hỏi, trau dồi kinh nghiệm bản thân Cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đề ra của Công Ty

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên kinh doanhCông Ty Modena Marketing
  Tháng 07-2019 đến 11-2019

  – Tìm kiếm khách hàng
  – Cung cấp, tư vấn đầy đủ và chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng
  – Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có
  – Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới
  – Kí hợp đồng, chốt hợp đồng, thanh lý hợp đồng khách hàng mình chăm sóc

Trình độ học vấn
 • Cơ Khí Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM
  2015 - 2018

  Cao đẳng

Các kênh liên hệ
Liên hệ