Kinh nghiệm làm việc
  • NHÂN VIÊN BÁN HÀNGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS BÌNH THUẬN-
    11-2018 - 06-2019
Trình độ học vấn
  • QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNHTRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÌNH THUẬN
    09-2016 - 10-2018
Các kênh liên hệ
Liên hệ