GIỚI THIỆU

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN Sơn (1 năm) Cơ Điện (1 năm)

Trình độ học vấn
 • Đại Học - Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô (8)Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
  2019-10 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Giải quyết vấn đề
  85%
 • Năng động Phân tích Hòa đồng
  80%
 • Xây dựng quan hệ
  75%
 • Làm việc nhóm
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ