GIỚI THIỆU

– Trường đại học công nghệ Sài Gòn – Ngành quản trị kinh doanh (chuyên ngành marketing) – Năm 4 hệ đại học

Trình độ học vấn
 • Marketing Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
  2020-11 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Chăm Sóc Khách Hàng (1 năm)
  %
 • Giao tiếp
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng (1 năm)
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ