GIỚI THIỆU

Phấn đấu phát triển bản thân và gắn bó lâu dài phát triển với công ty

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Nhân Sự Hành ChínhCÔNG TY CP XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN VIỆT NHẬT
  11-2016 - 11-2019

  Đặt hàng, báo giá, làm Hợp đồng- Quản lý sổ sách

Trình độ học vấn
 • Kd-TM Dịch vụCAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM

  Loại tốt nghiệp:Khá

Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
 • Làm việc nhóm
  70%
Các kênh liên hệ
Liên hệ