Trình độ học vấn
  • 2016-01 2019-01Y dược Hồng đức
    Chuyên ngành điều dưỡng viên

    Tốt nghiệp cao đẳng y dược Hồng Đức Loại tốt nghiệp: Khá

Các kênh liên hệ
Liên hệ