Kinh nghiệm làm việc
 • ManagerCty TNHH TMCP OFOOD
  03/2018 - 12/2018

  Giám sát hoạt động cửa hàng:
  _Duy trì hình ảnh và thương hiệu.
  _Kiểm soát nguyên vật liệu.
  _Kiểm soát chất lượng dịch vụ.
  _Phối hợp marketing cho chi nhánh.
  _Đề xuất kế hoạch push sale.
  _Hỗ trợ xây dựng.
  _Làm việc với các đoàn liên ngành, cầu nối giữa công ty và chủ đầu tư.

 • Manager Picoti Việt nam ( French Concetp)Cty TNHH Picoti Việt Nam
  09/2017 - 1/2018

  _ Liên hệ, trao đổi với các nhà cung cấp.
  _ Tuyển dụng và đạo tạo nhân viên.
  _Xây dựng menu, cost , recipe.
  _Hỗ trợ Ops xây dựng system. Chạy thử nghiệm sản phẩm
  Openning:
  _Duy trì hoạt động nhà hàng.
  _Cùng với team marketing xây dựng kế hoạch phát triển nhà hàng.
  _Trainning Food safety, System, cho nhân viên.

 • Assitant store manager Buger KingCty TNHH TMDV Cánh Diều Xanh
  6/2016 - 8/2017

  Thực hiện duy trì hoạt động của nhà hàng, giám sát các hoạt động trong nhà
  hàng.
  Open shift: Giám sát nhân viên mở ca theo đúng quy trình.kiểm tra trang
  thiết bị máy móc
  _Stand by hàng hóa, order hàng hóa.
  _Thực hiện PLS đánh giá sale report trong ca
  _Duy trì VSATTP trong ca làm việc.
  _Giải quyết vấn đề thắc mặc của khách hàng và những vấn đề phát sinh
  trong ca làm việc.
  Close shift:Counter hàng tồnLàm báo cáo daily sale report cho cấp trên.
  _Checking hàng watse, giải trình hàng hóa, sale, tiền bạc.
  _Làm báo cáo weekly sale report hàng tuần .
  _Lên kế hoạch tuyển dụng, trainning cho nhân viên.
  _Tham gia cùng MKT đề ra chiến lược Local store makerting hợp lý.
  Thực hiện những nhiệm vụ do Ops đưa ra:
  _Kiểm tra quy trình của nhà hàng với các bạn nhân viên.
  _Trainning Food safety cho toàn bộ nhân viên.
  _Lên lịch trainning và review nhân viên.
  _ Xây dựng, hỗ trợ build new store ở site mới.

 • Supervisor Buger KingCty TNHH TMDV Cánh Diều Xanh
  7/2014 - 5/2016

  Open shift: Giám sát nhân viên mở ca theo đúng quy trình.kiểm tra trang
  thiết bị máy móc.
  _Stand by hàng hóa, order hàng hóa.
  _Thực hiện PLS đánh giá sale report trong ca
  _Duy trì VSATTP trong ca làm việc.
  _Giải quyết vấn đề thắc mặc của khách hàng và những vấn đề phát sinh
  trong ca làm việc.
  _Close shift:Counter hàng tồnLàm báo cáo daily sale report cho cấp trên.
  _Checking hàng watse, giải trình hàng hóa, sale, tiền bạc.

 • Nhân viên phục vụCty TNHH TMDV Cổng Vàng
  11/2013 - 05/2014

  _ Phục vụ khách tại nhãn hiệu Kichi Kichi,
  _Chuẩn bị sauce, vệ sinh khu vực theo yêu cầu của manager.
  _ Hỗ trợ khu vực bếp, chuẩn bị rau củ quả, nước lẩu, set up vị trí nhà hàng
  sạch sẽ.

Trình độ học vấn
 • ServSafe / Food safety/ Food safety Management SystemNational Restaurant Association
  10/2016 - 3/2017

  Tốt nghiệp loại A

Danh hiệu & Giải thưởng
 • Foundation of Manager ( Buger King Asian)
  2017
 • Hạng 3 Việt Nam về bánh Whopper ( Burger King Việt nam)
  2017
 • Manager of Year ( Burger King Việt nam)
  2016
Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  60%
 • Tiếng Anh
  60%
Các kênh liên hệ
Liên hệ