GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Làm việc với đam mê. Và nhiệt tình theo đam mê.

Kinh nghiệm làm việc
 • Quản lý kinh doanhCông ty NTHH TM - TP Đại Phát chi nhánh Đà Nẵng
  6/2016 - 5/2018

  Cấp bậc: Trưởng nhóm/Giám sát
  Nhiệm vụ chính:
  Lập kế hoạch công việc
  Lập báo cáo kết quả công việc
  Quản lý nhân sự
  Đào tạo nhân sự
  Giám sát công việc nhân viên
  Phân công, hỗ trợ nhân viên kinh doanh
  Giám sát xuất nhập tồn hàng này
  Giám sát kết quả kinh doanh hàng này
  Giải quyết vấn đề phát sinh
  Giám sát kiểm kê tồn kho định kỳ
  Chấm công nhân viên
  Giám sát thu chi phát sinh
  Quản lý tài sản công ty
  Thúc đẩy, giải quyết hàng tồn đọng, hàng cận date
  Giám sát, kiểm tra, nâng cấp dịch vụ cung cấp cho khách hàng
  Giám sát, nâng cao chất lượng phục vụ của nhân viên.
  Đàm phán, liên hệ nhà cung cấp dịch vụ.

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhCao đẳng CNTT HN Việt Hàn
  10/2011 - 5 /2015
Các kỹ năng
 • MS Office
  70%
 • Tạo mối quạn hệ
  90%
 • Lãnh đạo
  80%
 • Làm việc nhóm và độc lập
  90%
 • Đàm phán
  75%
 • Lắng nghe, Giải quyết vấn đề
  85%
Các kênh liên hệ
Liên hệ