GIỚI THIỆU

Ngắn hạn: Nhanh chóng thích ứng với công việc. Trở thành nhân viên chính thức của công ty, nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Dài hạn: Phát huy mọi năng lực của bản thân vì lợi ích cuả Công ty, gắn bó lâu bền và tiến đến một vị trí xa hơn, là nhân viên chủ chốt của Công ty

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên kinh doanhCông ty TNHH ZEMLYA
  03/2018 – 04/2019

  Khảo sát thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh.
  Chăm sóc khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới
  Tổ chức thực hiện các chương trình trade marketing
  Nghiên cứu khảo sát ngành hàng được phân công đề xuất
  sản phẩm phù hợp.

 • Chuyên viên Marketing:Công ty TNHH AN THÁI KHANG
  01/2016 – 03/2018

  Khảo sát thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
  Lập báo cáo phân tích đánh giá thị trường
  Xây dựng Marketing plan cho sản phẩm mới của công ty
  Tổ chức hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm mới, hội
  chợ quảng bá hình ảnh sản phẩm công ty
  Nghiên cứu khảo sát ngành nghề được phân công đề xuất
  sản phẩm

Trình độ học vấn
 • Anh văn thương mạiĐại Học Công Nghệ Tp. HCM
  2011-2015

  Cấp bậc đào tạo: Cử nhân
  Tốt nghiệp: Khá

 • Tin học văn phòng
  2015

  Trình độ B

Các kênh liên hệ
Liên hệ