Trình độ học vấn
  • Business AdmistrationVan Hien University
    2000
Các kỹ năng
  • Bán Lẻ/Cửa Hàng (1 năm)
    83%
Các kênh liên hệ
Liên hệ