GIỚI THIỆU

Tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để phát t riển ở những vị t rí cao hơn nữa t rong lĩnh vực kinh doanh.

Kinh nghiệm làm việc
 • Sale SupervisorCông ty TNHH Ocha Việt Nam (Sea Group) - Thương mại điện tử
  3/2018 - Now

  · Làm việc theo ecosystem. (Airpay, shopee, ocha, foody). Trong ngành F&B, Fashion…
  · Thực hiện công việc và báo cáo qua hệ thống CRM, Excel, Trang tính google, goole.docs…
  · Quản lý đội ngũ sale thị t rường theo sự phân công Công ty (Huấn luyện nhân viên, Thiết lập các tiêu chuẩn về kết
  quả hoạt động, khuyến khích, giám sát nhân viên.)
  · Giám sát, phân công công việc t rong team,
  · Giải quyết xự xung đội team,
  · Hỗ t rợ việc xử lý sự cố, t ranh chấp với khách hàng/đại lý khi phát sinh.
  · Phối hợp với phòng Quản t rị Nguồn Nhân lực (HRD) phỏng vấn và quyết định tuyển dụng nhân sự của bộ phận theo
  cơ cấu nhân sự và ngân sách đã được duyệt
  · Tổ chức đào tạo kiến thức, huấn luyện kỹ năng và các hoạt động phát t riển năng lực tư duy, thái độ tích cực cho
  nhân viên đảm bảo nhân viên của bộ phận được t rang bị đầy đủ năng lực chuyên môn, hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của
  công việc.
  · Tạo cơ hội và môi t rường thuận lợi cho nhân viên phát t riển các tài năng hướng đến hoàn thiện môi t rường làm việc
  chuyên nghiệp, đầy nhiệt huyết và cộng tác.
  · Tổng hợp làm báo cáo gửi về công ty hàng tuần, hàng tháng.

 • Sale RepresentativeCông Ty TNHH Sapporo Việt Nam
  2/2017 - 2/2018

  – Đại diện tiêu thụ của bia Sapporo tại quận Thủ Đức (HCM)
  – Làm việc với các kênh GT, MT, On – là cầu nối giữa công ty và khách hàng.
  – Quản lý, giám sát, tuyển dụng, đào tạo PG tại các điểm bán hàng.
  – Làm việc cùng NPP t rong việc đưa hàng ra thị t rường,
  – Duy t rì và phát t riển quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả và quảng bá sản phẩm của công ty.
  – Phát t riển thêm nhiều khách hàng và t rưng bày mới.
  – Thực hiện các chương t rình bán hàng / chương t rình tiếp thị ở những điểm bán được chỉ định.
  – Triển khai hàng khuyến mãi theo định kỳ hoặc khi được yêu cầu, sử dung hiệu quả những hàng hóa khuyến mãi.
  – Tổ chức và thực hiện việc t rưng bày, hàng khuyến mãi và áp phích quảng cáo tại các điểm bán.
  – Phụ t rách giải quyết những yêu cầu của khách hàng liên quan đến thời hạn thanh toán, việc giao hàng, thông tin sản
  phẩm (sản phẩm, giá bán, hiệu lực, thời hạn sử dụng …) và những yêu cầu khác.
  – Chăm sóc khách hàng hậu mãi để hỗ t rợ và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng.
  – Duy t rì các buổi gặp gỡ khách hàng ở khu vực phụ t rách định kỳ hàng tuần.
  – Báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho cấp t rên.

 • Nhân Viên Kinh Doanh (kênh GT)Công Ty TNHH MTV Đức Bình.
  1/2015 - 2/2017

  o Làm việc tại thị t rường
  o Bán hàng UNILEVER (FMCG)
  o Tiếp xúc t rực tiếp với khách hàng.
  o Thực hiện quy t rình bán hàng theo chuẩn của công ty
  o Chạy các chương khuyến mãi hỗ t rợ thu hồi công nợ của khách hàng cho phòng kế toán. (quản lý công nợ)
  o Cung cấp những thông tin, chính sách về hàng hoá nhanh nhất cho khách hàng,
  o Theo dõi đối thủ cạnh t ranh.
  o Tạo quan hệ tốt với cửa hàng

Trình độ học vấn
 • Bachelor - Đại Học Nguyễn Tất Thành
  10-2014
Các kênh liên hệ
Liên hệ