Dung Nguyen Anh

Quan điểm nghề nghiêp : Dù công việc có là gì,nhưng khi đã làm thì phải cố gắng hết sức.

GIỚI THIỆU

Trong ngắn hạn: – Hoàn thành một số khóa học bổ trợ : chứng chỉ kế toán tổng hợp, chứng chỉ ngân hàng – IELTS 7.0 – Tìm được công việc mà tại đó tôi có thể sử dụng kiến thức và phát huy thế mạnh của bản thân để hoàn thành tốt công việc được giao. Trong dài hạn: – Đạt được vị thế quan trọng trong công ty với mức lương xứng đáng và môi trường làm việc chuyên nghiệp. – Bổ sung thêm kiến thức để nâng cao trình độ

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên kế toánCông ty Cổ phần chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La
  Từ tháng 08/2016 đến nay:

  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định.
  Đặc điểm công việc:
  – Làm các công việc của kế toán thuế và theo dõi nội bộ
  – Hoàn thiện hồ sơ chứng từ cung cấp cho kiểm toán để lên sàn chứng khoán
  – Hàng tháng nộp báo cáo thuế, nộp BCTC năm, quyết toán thuế TNCN

 • Nhân viên kế toánCông ty TNHH Đào tạo và tư vấn Tài chính kế toán Việt Nam
  Từ tháng 4/2016 – 8/2016

  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
  Đặc điểm công việc:
  – Do đặc điểm công ty chuyên làm về dịch vụ kế toán, công việc hàng ngày là làm các công việc của 1 kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán nội bộ cho các công ty khách hàng.
  – Hàng tháng, hàng quý lập báo cáo thuế, cho các công ty
  – Cuối năm lên BCTC và làm quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN cho các công ty.

 • Nhân viên kế toánCông ty Cổ phần quốc tế Quang Minh
  Từ tháng 9/2015 – tháng 3/2015:

  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định.
  Đặc điểm công việc:
  – Kê khai thuế hàng quý, nộp báo cáo thuế. Chịu trách nhiệm kiểm tra hoá đơn đầu ra đầu vào, cân đối thu-chi, lên báo cáo tài chính cuối năm, làm quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN cuối năm.

 • Nhân viên kế toánCông ty TNHH An Phát
  Từ tháng 12/2013 – 03/2014

  Hình thức : Làm toàn thời gian
  Đặc điểm công việc :
  – Hỗ trợ phòng kế toán nhập số liệu, định khoản nghiệp vụ, lập bảng thu-chi, lập bảng chấm công và hỗ trợ kê khai thuế.
  – Hỗ trợ phòng Điều phối gặp các chuyên gia, đi công tác các tỉnh theo dự án được phân, giúp đỡ về công tác hậu cần.
  Hình thức làm việc : Toàn thời gian cố định
  Đặc điểm công việc :
  – Hỗ trợ kế toán trưởng phụ trách nhập hóa đơn đầu vào,đầu ra, định khoản các nghiệp vụ, làm bảng lương cho nhân viên, lên báo cáo tài chính.
  – Kê khai và làm quyết toán thuế.
  Từ tháng 7/2014 – tháng 11/2014:
  Nhân viên kế toán
  Công ty CP ĐT & TM Minh Việt
  Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
  Đặc điểm công việc:
  – Hỗ trợ kế toán trưởng kiểm soát công nợ các nhà cung cấp cũng như các khách hàng, hạch toán nội bộ, cân đối thu-chi
  – Kê khai thuế hàng quý, nộp báo cáo thuế.

 • Nhân viênCông ty tư vấn- quản lý và chuyển đổi tổ chức ( T&C Consulting)
  Từ tháng 4/2013 đến 11/2013 :
Trình độ học vấn
 • Thạc sĩHọc viện Tài chính
  Từ tháng 12/2014-01/2016
 • Cử nhânHọc viện Tài chính
  Từ 2009 đến 2013

  Chuyên ngành : Tiếng Anh-Tài chính-Kế toán
  Loại : Giỏi (8.0)

 • Chứng chỉ: Kế toán tổng hợpTrung tâm: Tin học và kế toán ATP
  Từ tháng 02/2014-04/2014

  Loại: Giỏi

 • Chứng chỉ : Ngân hàng thương mại Học viện Tài chính
  Từ tháng 05/2013- 06/2013

  Loại: Giỏi

 • Chứng chỉ : Tin học văn phòngTrung tâm : Ngoại ngữ và tin học Học viện Tài chính
  Từ tháng 04/2013 đến 05/2013 :

  Bằng : B
  Loại : Giỏi.

Các kỹ năng
 • Lập kế hoạch và quản lý thời gian công việc
  90%
 • Thành thạo phần mềm kế toán Misa,Fast,Bravo
  90%
 • Am hiểu về luật thuế và luật trong doanh nghiệp.
  90%
 • English
  90%
 • Microsoft Office
  93%
Các kênh liên hệ
Liên hệ