Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên MarketingCTy TNHH Cát Vạn Lợi
  2019-4 2019-9

  Design và xử lý hình ảnh
  Dựng video giới thiệu sản phẩm
  Viết contents

 • Nhân Viên MarketingCty TNHH Koda Sài gòn
  2017-3 2019-3

  Chăm sóc khách hàng cũ
  Giao dich tạo dựng quan hệ khách hàng mới

 • Nhân Viên Xử Lý Dữ LiệuCty TNHH Nhân Thăng
  2015-6 2017-3

  Xử lý thông tin website online
  check dữ liệu đầu vào và đầu ra

Trình độ học vấn
 • Tài Chính – Ngân HàngĐH Võ Trường Toản
  2015-10 2015-10
Các kỹ năng
 • Hành chính Văn phòng
  %
 • SEO
  %
 • Offline Marketing
  %
 • Giải quyết vấn đề
  %
 • Phân tích
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ