Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên bán hàngCông ty thời trang onoff
  Tháng 11/2018 - Tháng 8/2019

  Tư vấn , sắp xếp hàng hóa
  Tính tiền, dọn dẹp, vệ sinh cửa hàng

Trình độ học vấn
 • THPT Nguyễn Trãi
  Tháng 9/2015 - Tháng 6 /2017

  Bằng cấp: Trung học
  Chuyên ngành: 12/12

Các kênh liên hệ
Liên hệ