GIỚI THIỆU

 Ngắn hạn: làm việc trong môi trương mới, sử dụng những kinh nghiệm đã có vào sự phát triển của tổ chức hiện tại và học hỏi, phát triển thêm những kiến thức mới trở thành nhân viên tiêu biểu của tổ chức  Dài hạn: Không ngừng học tập và thử thách bản thân. Phấn đấu trở thành Nhân sự cấp cao trong 05 năm tiếp theo.

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng Nhóm Nhân sự quyền Trưởng Phòng (Khoán)Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục GrabLingo (Startup)
  06/2019 – 11/2019

  – Xây dựng bộ máy tổ chức, cơ cấu công ty.
  – Xây dựng hệ thống thang bảng lương, các nội quy, quy định của Công ty.
  – Xây dựng các quy trình và biểu mẫu thuộc Phòng Nhân sự (tuyển dụng, nghỉ việc,
  nghỉ phép, kỷ luật…)
  – Xây dựng quy chế lương, thưởng và các chính sách phúc lợi khuyến khích – kích
  thích người lao động.
  – Công tác tuyển dụng: tuyển dụng mass
  – Công tác đào tạo: đào tạo hội nhập nhân viên mới và đào tạo chuyên môn nghiệp
  vụ phòng Nhân sự
  – Phối hợp các trưởng phòng ban xây dựng KPI cá nhân cho các vị trí
  – Phụ trách chấm công, tính lương, thưởng hàng tháng toàn Công ty
  – Thực hiện báo cáo và quyết toán thuế TNCN tháng, quý
  – Tham mưu cho BGĐ các vấn đề liên quan đến hoạt động Quản trị Nhân sự
  – Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 • Trưởng nhóm Nhân sự quyền Trưởng phòng.Công Ty Cổ Phần Giải Trí – Phát Hành Phim – Rạp Chiếu Phim Ngôi Sao (Cinestar Việt Nam)
  09/2014 – 05/2018

  – Xây dựng bộ máy tổ chức, cơ cấu công ty.
  – Xây dựng hệ thống thang bảng lương, các nội quy, quy định của Công ty.
  – Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình liên quan đến hoạt động của Phòng Nhân
  sự và các phòng ban liên quan, giám sát việc chấp hành thực hiện
  – Xây dựng quy chế lương, thưởng và các chính sách phúc lợi khuyến khích – kích
  thích người lao động làm việc và tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn phát triển
  của Công ty.
  – Hoạch định nguồn Nhân sự nhằm phục vụ tốt hoạt động kinh doanh và chiến lược
  của Công ty
  – Xây dựng và kiểm soát hệ thống đánh giá năng lực nhân viên.
  – Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý,
  tháng
  – Thực hiện và kiểm soát công tác tiền lương và phúc lợi toàn Công ty và chi nhánh.
  – Phụ trách và kiểm soát BHXH toàn Công ty và chi nhánh.
  – Thực hiện tính thuế và báo cáo thuế TNCN hàng quý, năm cho toàn Công ty.
  – Quản lý công tác hành chính theo nhiệm vụ và yêu cầu từ Ban Giám đốc Công ty
  – Duy trì, xử lý và giải quyết các khiếu nại của người lao động
  – Tham mưu cho BGĐ về xây dựng phương án lương bổng, khen thưởng, các chế độ
  phúc lợi cho người lao động.
  – Tham mưu cho BGĐ về xây dựng bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty, xây dựng
  văn hóa doanh nghiệp.

Trình độ học vấn
 • Cử nhân Quản Trị Nhân LựcĐại học Lao Động Xã Hội Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh
  10/2010 – 06/2014
 • Tham dự Khóa đào tạo Giám đốc Nhân sựTrường Doanh nhân PTI
  2018
 • Chứng chỉ Thực hành trả lương 3P & KPIViện đào tạo Nguồn Lực Quốc Tế
  2019
Các kỹ năng
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
  %
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.
  %
 • Tiếng anh giao tiếp
  %
 • Kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ