GIỚI THIỆU

Năng động , thẳng thắn trong công việc , nắm bắt tâm lí của khách hàng khá tốt, cẩn trọng, có trách nhiệm với tập thể hòa đồng

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Bán HàngCông ty Liên Doanh TNHH KFC Việt Nam
  2014-7 2018-11
Trình độ học vấn
 • Marketing đại học hutech
  2023-11 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng (4 năm)
  %
 • Giao Dịch Viên (Tại Quầy) (4 năm)
  %
 • Kỹ Thuật Điện/Điện tử (2 năm)
  %
 • Thuyết trình
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ