GIỚI THIỆU

mong muốn có 1 công việc ổn định và làm việc lâu dài

Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân viêndaifcty TNHH Vẻ Đẹp Thiên Thần
    12/2016 - 05/2019
Trình độ học vấn
  • Công nghệ thực phẩmHutech

    BẰNG CẤP :
    College

Các kênh liên hệ
Liên hệ