GIỚI THIỆU

Muốn trở thành 1 nhân viên giỏi

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên kinh doanhCông ty môi trường ánh dương
  Hiện tại

  – Giới thiệu, tư vấn kiến thức về các hồ sơ môi trường, giải đáp các vấn
  đề thắc mắc của khách hàng qua điện thoại và email.
  – Trao đổi chốt hợp đồng, soạn thảo hợp đồng lưu trử file,…..

Trình độ học vấn
 • Đại học Nan Cần Thơ
  10/2014 - 09/2018

  Quản lý tài nguyên và môi trường
  Tốt nghiệp loại Khá

Các kỹ năng
 • Kỹ năng mềm, kỹ năng nghề
  70%
 • Tin học cơ bản
  70%
 • Tiếng Anh
  60%
Các kênh liên hệ
Liên hệ