GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Tăng khả năng giao tiếp cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Phấn đấu tăng doanh thu của doanh nghiệp cũng như mức lương của bản thân đạt cao nhất có thể. Tăng mức độ đoàn kết đồng nghiệp và các cấp với nhau.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viênCông ty TNHH Ipsos
  4/2018 - Hiện tại

  Nhiệm vụ chính & Thành tích nổi bật:
  Phỏng vấn và thu thập thông tin của người tiêu dùng

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanh tổng hợpCao đẳng xây dựng TPHCM
  9/2015 - 9 /2018
Các kỹ năng
 • MS Office
  70%
 • Giao Tiếp
  75%
Các kênh liên hệ
Liên hệ