Kinh nghiệm làm việc
 • Thực Tập Sinh Quan Hệ Khách Hàng Cá NhânSacombank
  2019-07 2019-10
 • Nhân Viên Bán HàngCông ty TNHH Nữ Hoàng Thời Trang
  2017-06 2019-01
Trình độ học vấn
 • Đại Học - Quản Trị Kinh DoanhTrường Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh
  2019-06 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Tư Vấn Bán Hàng (2 năm)
  %
 • Quan Hệ Khách Hàng (1 năm)
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ