GIỚI THIỆU

Kiếm thêm thu nhập cho bản thân Rèn luyện khả năng giao tiếp Môi trường làm việc thân thiện

Trình độ học vấn
  • Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tphcm
    2016 - 2019

    Cao đẳng

Các kênh liên hệ
Liên hệ