Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Bán Hàng, TelesaleCông ty TNHH TM NPC
  2018-01 2019-01

  bán hàng tư vấn bán hàng

Trình độ học vấn
 • Đại Học - Kế ToánTrường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
  2018-06 2017

  Trung Bình Khá

Các kỹ năng
 • Tổng Đài Viên (1 năm)
  %
 • Chăm Sóc Khách Hàng (1 năm)
  %
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale) (1 năm)
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ