Kinh nghiệm làm việc
  • Nhân Viên Salescông ty phần mềm nina
    2019-8 2019-11
Trình độ học vấn
  • Trung Học Phổ Thôngthpt phan liêm
    2019-9 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
  • Tư Vấn Bán Hàng (1 năm)
    %
Các kênh liên hệ
Liên hệ