GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Đạt được mục tiêu tài chính và hình ảnh chuyên nghiệp nhất có thể.

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng phòng kinh doanhDaiichiLife Viet Nam
  8/2014 - 12/2017

  Cấp bậc: Trưởng phòng
  Nhiệm vụ chính:
  Quản trị nhân sự, training và tuyển dụng.
  Best seller hàng tháng.
  Đạt target doanh thu của công ty.
  Có khả năng làm việc nhóm tốt.

Trình độ học vấn
 • Xã HộiĐại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Tp. Hồ Chí Minh
  8/2008 - 8 /2012
Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
 • Giao Tiếp
  90%
 • Teamwork
  78%
 • Đàm Phán / Thương Lượng
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ