Minh Pham Van

Nguyện vọng của tôi là làm việc ở vị trí ASM/ RSM. Với kỹ năng dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý và giao tiếp tốt với khách hàng, tôi mong muốn được góp phần phát triển cho thành công của công ty.

GIỚI THIỆU

Làm việc độc lập, theo nhóm; chịu áp lực cao trong công việc Lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu theo ngày, tuần, tháng Bán hàng, chăm sóc khách hàng theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, còn có kỹ năng quản trị nhân sự, lao động tiền lương(tuyển dụng, lên kế hoạch đào tạo, chấm công, tính lương và các chế độ hiện hành. quản lý nhân sự….)

Kinh nghiệm làm việc
 • Chuyên Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Pantrading
  01/02/2008 đến 30/4/2009

  Lập kế hoạch bán hàng, chăm sóc khách hàng theo địa bàn đã giao
  Bán hàng và chăm sóc theo kế hoạch
  Lấy thông tin về thị trường, các dự án… báo cáo cấp trên
  Hoàn thành doanh số theo chỉ tiêu đã giao

 • Chuyên Viên Quản lý Nhân sự Viettel Bạc Liêu_Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội
  05/5/2009 đến 30/11/2009

  Lên kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu
  Tuyển dụng, đào tạo nhân sự
  Chấm công, tính lương và các chế độ của Nhà nước cho toàn bộ Chi nhánh
  Quản lý nhân sự

 • Trưởng Trung tâm Chi nhánh Viettel Bạc Liêu_Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội
  01/12/2009 đến 02/01/2012

  Lập kế hoạch bán hàng, chăm sóc khách hàng của Cửa hàng theo tuần, tháng
  Bán hàng, chăm sóc khách hàng theo kế hoạch
  Quản lý nhân sự, hành chính

 • Giám sát Kinh doanh Viễn thông AViễn thông A
  01/03/2012-1/4/2013

  Lập kế hoạch bán hàng, Phân bổ chỉ tiêu theo các bộ phận, theo dõi doanh số mỗi ngày, tuần, tháng; push sale những mặt hàng định hướng.
  Quản lý nhân sự, phân ca làm việc
  Quản lý hàng hóa, xuất hàng theo từng bộ phận.
  Theo dõi, cập nhật các CTKM đến từng bộ phận.
  Đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật từng bộ phận.

 • Giám đốc Chi nhánhBình Minh Gas
  01/5/2013- Nay

  Lập kế hoạch bán hàng từng đại lý, Phân bổ chỉ tiêu theo các đại lý, theo dõi doanh số mỗi ngày, tuần, tháng; push sale những mặt hàng định hướng.
  Quản lý nhân sự, phân ca làm việc
  Quản lý hàng hóa, xuất hàng theo từng đại lý
  Theo dõi, cập nhật các CTKM đến từng đại lý./.
  Đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật từng đại lý/ cá nhân./.

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh Doanh Thương MạiĐại Học Kinh Tế Huế
  2003-2007
Các kỹ năng
 • Planing
  85%
 • Leadership
  85%
Các kênh liên hệ
Liên hệ