GIỚI THIỆU

Ổn định, lâu dài, gắn bó được với Công ty, môi trường phát triển tốt và công bằng

Kinh nghiệm làm việc
 • NHÂN VIÊN KINH DOANHCÔNG TY TNHH GIÁP LONG
  06-2016 07-2019

  Tư vấn sản phâm của Công ty, chăm sóc khác hàng, chốt đơn hàng

Trình độ học vấn
 • Quản trị Kinh doanhĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
  06-2008 - 07-2011

  Cao Đẳng
  Trung bình khá

Các kỹ năng
 • TIẾNG ANH
  60%
Các kênh liên hệ
Liên hệ