GIỚI THIỆU

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty Mong muốn làm công việc lâu dài

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên SalesCông Ty Best Care Shipping
  Tháng 06-2019 đến 08-2019:

  Báo giá cho khách hàng.
  Tìm khiếm khách hàng tiềm năng.
  Báo cáo công việc hằng tuần.

Trình độ học vấn
 • Kinh doanh quốc tế Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
  2016 - 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ