GIỚI THIỆU

Mong muốn làm việc trong môi trường năng động và có cơ hội phát huy kĩ năng bản thân

Kinh nghiệm làm việc
 • Phó giám đốc kinh doanh cafeRITA VÕ CAFE
  9 / 2016 - Hiện tại

  Xây dựng hệ thống kinh doanh cafe toàn quốc kênh GT và Horeca

Trình độ học vấn
 • Viện ĐH Mở Tp HCM
  2000
Các kỹ năng
 • Computer
  85%
 • Leadership
  95%