GIỚI THIỆU

Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thử thách, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. Nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự nghiệp cá nhân, đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Kinh nghiệm làm việc
 • KINH DOANH TỰ DOKinh doanh tự do
  08/2019 - hiện nay
 • Trưởng phòng kinh doanhCÔNG TY CERNLAND
  11/2018 - 08/2019
 • Nhân viên kinh doanhCÔNG TY GREEN REAL
  07/2016 08/2018

  Nhân viên bán hàng làm việc toàn thời gian

Trình độ học vấn
 • Khoa kỹ thuật inTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HCM
  08/2006 08/2008

  Bỏ học giữa năm 2

Danh hiệu & Giải thưởng
 • TOP 3 BEST SALER
  2017
Các kỹ năng
 • TIẾNG ANH
  50%
Các kênh liên hệ
Liên hệ