GIỚI THIỆU

– Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm – Hoàn thành tốt công việc được giao – Phấn đấu góp phần vào sự phát triển của công ty. – Môi trường làm việc ổn định, gắn bó lâu dài với công ty

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhCông Ty Thiên Lộc
  Tháng 2/2017 đến 4/2019

  – Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  – Triển khai kế hoạch kinh doanh theo chiến lược công ty.
  – Duy trì phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới
  – Đàm phán và kí hợp đồng với khách hàng

Trình độ học vấn
 • Điện Trung Cấp Đồng Tháp
  2003 - 2015
Các kỹ năng
 • Giải quyết vấn đề
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ