GIỚI THIỆU

Tính cách hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, chịu học hỏi và khám phá

KĨ NĂNG CHUYÊN MÔN:

Thời trang: 1 năm

Quản lý & Đào tạo bán hàng: 1 năm

Kinh nghiệm làm việc
  • Quản lý & Đào tạo bán hàngCÔNG TY SUNTORY PEPSICO
    2015 - 2017
  • Nhân viên kỹ thuậtCÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG A
    2007 - 2015
Trình độ học vấn
  • Cử nhânTrường ĐH Kỹ thuật Công nghệ HCM
    2017
Các kênh liên hệ
Liên hệ