Kinh nghiệm làm việc
 • SalespersonHokachi Kids Clothing
  2017-09 2019-11
Trình độ học vấn
 • Đại Học - Quốc Tế HọcTrường Đại học Sài Gòn
  2019-06 2019-06
Các kỹ năng
 • Chăm Sóc Khách Hàng (2 năm)
  %
 • Seeding (Forum/Facebook) (1 năm)
  %
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng (2 năm)
  %
 • Thời Trang (2 năm)
  %
 • Giao tiếp
  %
 • Giải quyết vấn đề
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ