GIỚI THIỆU

Tôi có nguyện vọng được bố trí vào làm việc ở Quý Công ty. Tôi cam đoan chấp hành tốt hợp đồng lao động, nội quy của Công ty, Luật lao động cùng các quy định khác do Nhà nước ban hành. Trong khi chờ sự xem xét, chấp thuận của Quý Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên tuyển dụngCông ty CP Japana VN
  (06/2018 - hiện tại)

  – Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban trong Công ty, lập các kế
  hoạch tuyển dụng.
  – Soạn thảo và ban hành các thông báo tuyển dụng.
  – Tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, sàn lọc CV ứng viên.
  – Cập nhật và quản lý các file thông tin ứng viên, liên hệ, gửi mail và việc
  sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên.
  – Phỏng vấn ứng viên.
  – Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và thư cảm ơn
  đối với ứng viên không đạt.
  – Gửi mail thông báo nhân viên mới cho các phòng/ ban có liên quan và
  Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu và tổ chức
  đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
  – Phối hợp với các phòng/ban nhận xét đánh giá kết quả thử việc nhân
  viên.
  – Soạn thảocác văn bản hợp đồng lao động. theo dõi phép năm, hợp đồng
  hết hạn và tái ký,….
  – Tham gia thiết lập các tiêu chí và bảng mô tả công việc.
  – Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý phòng.

 • Nhân Viên ISO:Công Ty Tnhh Saigon Precision
  (05/2015 - 06/2018)

  – Kiểm soát hệ thống văn bản, quy trình, hướng dẫn thao tác của các
  Phòng/Ban trong Công ty.
  – Cập nhật tài liệu từ các phòng ban, bộ phận xem xét, chỉnh sửa cho phù
  hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001.
  – Hướng dẫn các phòng ban/bộ phận áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
  bao gồm: áp dụng các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc,
  biểu mẫu,…
  – Kiểm tra, giám sát các phòng ban, bộ phận việc thực hiện các quy trình,
  quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, biểu mẫu,…
  – Đào tạo về quy trình, tiêu chuẩn ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 14001
  – Đánh giá nội bộ, theo dõi hiệu quả khắc phục sau đánh giá.
  – Kiểm tra, theo dõi các hành động khắc phục liên quan đến chất lượng sản
  phẩm, ý kiến khiếu nại khách hàng và tính hiệu lực của hành động khắc
  phục.
  – Kiểm soát các chương trình đào tạo nội bộ tại Công ty, đề xuất các khóa
  đào tạo bên ngoài trình lãnh đạo xem xét.
  – Chuẩn bị hồ sơ đánh giá giám sát, đánh giá định kỳ của tổ chức chứng
  nhận.
  – Cập nhật, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001:2015, HTQLMT 14000
  – Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực
  tiếp.

 • Nhân viên kinh doanh:Công ty TNHH TM Phổ Bình
  (11/2012 - 04/2015)

  – Gặp gỡ khách hàng giới thiệu sản phẩm
  – Lập báo giá
  – Thương lượng đàm phán hợp đồng
  – Lập đơn hàng
  – Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng
  – Theo dõi và thu hồi công nợ
  – Chăm sóc khách hàng mảng phụ trách
  – Tham gia phản hồi thông tin và xử lý khiếu nại
  – Cập nhật thông tin khách hàng phụ trách
  – Xử lý đơn hàng, khiếu nại và lịch trình giao hàng. Đảm bảo các đơn đặt
  hàng được thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời.
  – Thường xuyên cập nhật tình hình biến động giá cả vật tư nhất là các
  nguyên liệu chính yếu.
  – Thường xuyên cập nhật tình hình biến động giá cả vật tư nhất là các
  nguyên liệu chính yếu.
  – Thường xuyên tìm kiếm thêm các nhà cung ứng dự phòng cho tất cả các
  loại vật tư nhằm ổn định giá, hạn chế tăng giá.
  – Lưu trữ hồ sơ ISO của phòng, thực hiện các thủ tục Mua hàng và Đánh
  giá nhà cung ứng theo định kỳ.

Trình độ học vấn
 • Công Nghệ Thực PhẩmTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  10/2012- 10/2016

  + Bằng cấp: Kỹ Sư – Loại Trung Bình

 • Chứng chỉ chuyên ngànhTrung tâm ACE
  02/2017 – 04/2017

  + Chứng chỉ: Chuyên gia Đánh Giá & Kiểm Soát Chất lượng
  + Chứng chỉ: Hệ Thống Quảng Lý Chất Lượng 9001:2015
  + Chứng chỉ: Hệ Thống Quảng Lý Môi Trường 14001:2015

 • Chứng chỉ

  tiếng Anh – Chứng chỉ B
  vi tính- Chứng chỉ B

Các kỹ năng
 • Kỹ năng giao tiếp; giải quyết vấn đề; sắp xếp bố trí thời gian.
  %
 • Kỹ năng vi tính văn phòng (Word, Excel, Power Point, Outlook);
  %
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích, thống kê và sử dụng phần mềm SPSS, Chấm công, HRM, TS24...
  %
 • Khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm;
  %
 • Có trách nhiệm, tinh thần cầu tiến, chịu áp lực công việc.
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ