GIỚI THIỆU

Có thể đi công tác.

Kinh nghiệm làm việc
 • Quản Lý Bán HàngCông Ty Cổ Phần Cổ Phần – SX – Hàng Gia Dụng Quốc Tế
  2003

  Cấp bậc: Trưởng nhóm/Giám sát
  Nhiệm vụ chính:
  + Kỷ Năng bán hàng Chuyên nghiệp .
  + Kỷ năng giao tiếp , đàm phán và thương lượng mở rộng phân phối .
  + Kỷ năng chăm sóc khách hàng nâng cao .
  + Kỷ năng phát triển thị trường sản phẩm mới.
  + Kỷ năng Giam Sát và Quản lý bán hàng
  + Kỷ năng quản lý Nhân Sự và hợp đồng kinh tế .
  Được nhận bằng khen nhân viên xuất sắc ICP trong năm

Trình độ học vấn
 • Kinh doanhVSIC Education Corporation
  5/1988 - 5 /1993
Các kỹ năng
 • MS Office
  80%
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
  90%
 • Kỹ năng giao tiếp , đàm phán và thương lượng
  75%
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
  85%
Các kênh liên hệ
Liên hệ