Kinh nghiệm làm việc
  • Cộng Tác Viên Thiết KếTHEGIOIDIDONG
    01/2019 - 04/2019

    Thiết kế tbumbnail và quản trị viên các group của công ty

Trình độ học vấn
  • Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông -TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN (ĐẠI HỌC)
    2019 - 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ