Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên bán hàngcửa hàng hãi hùng
  2017 - 2019:
Trình độ học vấn
 • Sinh Viên Năm 4Trường Đại học Đại Học Lao Động Xã Hội CS2
Các kỹ năng
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point
  %
 • Có kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt
  %
 • Dễ dàng thích nghi với môi trường mới
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ