Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Bán HàngThực phẩm gia vị minh phúc
  2015-05 2017-05
Trình độ học vấn
 • Cao Đẳng - ĐiệnCao đẳng kĩ thuật Cao Thắng
  2017-06 2017-06
Các kỹ năng
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale) (1 năm)
  %
 • Năng động
  %
 • Hòa đồng
  %
 • Giao tiếp
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ