GIỚI THIỆU

Đã có 4 năm kinh nghiệm trong công việc hành chính và nhân sự

Kinh nghiệm làm việc
 • Thư ký Dự án, Thư ký MarketingCông ty TNHH SX - TM Dây & Cáp điện Tài Trường Thành
  5/2016 - 6/2018

  Theo dõi tập hợp hợp đồng, thư báo giá nhóm Dự án
  Soạn thảo văn bản, trình ký hồ sơ
  Theo dõi hàng giao Tỉnh hàng ngày, tập hợp báo cáo theo tháng
  Viết biên bản cuộc họp
  So sánh giá với đối thủ cạnh tranh
  Theo dõi thư đi, đến

Trình độ học vấn
 • Thư ký văn phòngCao đẳng Bách Việt
Các kỹ năng
 • MS Office
  75%
 • Giao Tiếp
  85%
 • Làm việc độc lập
  70%