GIỚI THIỆU

Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đóng góp hết khả năng. Đảm nhận những vị trí cao.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhCông Ty FPT Viễn thông
  7-2017 - nay

  Kinh doanh viễn thông
  Tìm kiếm khách hàng mới
  Chăm sóc khách hàng cũ

 • Nhân Viên Kinh DoanhCông Ty Tnhh Halo
  4-2017 đến 7-2017

  Kinh doanh thiết bị xây dựng
  Tìm kiếm khách hàng mới
  Chăm sóc khách hàng cũ

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh Doanh Đại học Hutech
  2012 đến 2017
Các kỹ năng
 • Tiếng Anh
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ