Kinh nghiệm làm việc
 • Sales AdminLVMH
  2018-10 2019-11
Các kỹ năng
 • Tư Vấn Doanh Nghiệp (B2B) (3 năm)
  %
 • Tư Vấn Bán Hàng (5 năm)
  %
 • Phát Triển Thị Trường (3 năm)
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ