GIỚI THIỆU

-Phát triển thành quản lý cấp cao-Phát Triển bản thân -Học hỏi, tích luỹ nhiều kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên kinh doanhCÔNG TY THUỐC VIỆT
  10-2019 11-2019

  Bán sản phẩm công ty ở bệnh viện

Trình độ học vấn
 • Dược HọcĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
  09-2014 09-2019

  Đại học
  Trung bình khá

Các kỹ năng
 • TIẾNG ANH
  70%
 • TIN HỌC
  60%
 • Giao tiếp,làm việc nhóm
  %
 • Quản lý thời gian,sáng tạo
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ