Trình độ học vấn
  • Đại Học - Tài Hính Ngân HàngĐại Học - Tài Hính Ngân Hàng
    2019-06
Các kỹ năng
  • Bán Lẻ/Cửa Hàng (1 năm)
    80%
  • Giao Dịch Viên (Tại Quầy) (1 năm)
    80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ