GIỚI THIỆU

Chủ động, dễ hòa đồng, thường bình tĩnh trong các vấn đề cuộc sống, kiên trì và tính sáng tạo và tìm tòi cái mới, làm việc theo nguyên tắc sống của bản thân. Có quan điểm sống của chính mình.

Trình độ học vấn
  • Tài chính - Ngân hàngĐại học hutech
    31/11/2014 - 31/07/201 7
  • Anh văn B1Trường đại học công nghệ HUTECH
Các kênh liên hệ
Liên hệ