GIỚI THIỆU

Công việc ổn định, tích lũy nhiều kinh nghiệm, rèn luyện khả năng giải quyết công việc hiệu quả và nhanh chóng. Cơ hội thăng tiến trong công việc

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên kinh doanhCông ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch Quốc tế Á Châu
  Tháng 12/2018 - Tháng 6/2019

  Tìm kiếm khách hàng
  Tiếp nhận cuộc gọi đến và cuộc gọi đi
  Tư vấn thủ tục và hồ sơ cho khách
  Dẫn khách đi ĐSQ và trả kết quả

 • Lễ tânThe Sun Avenue
  Tháng 10/2018 - Tháng 12/2018

  Trực quầy lễ tân tại sảnh tòa nhà theo lịch phân công của BQL
  Tiếp đón, cung cấp thông tin và chỉ dẫn về khách gọi đến theo yêu
  cầu.
  Ghi nhận và báo cáo lại thông tin về khách gọi đến theo yêu cầu
  Tiếp nhận những đơn đăng kí sử dụng dịch vụ của tòa nhà và trình
  BQL
  Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu khác của BQL

Trình độ học vấn
 • Tiếng Anh Thương MạiCao đẳng kinh tế đối ngoại
  Tháng 9/2015 - Tháng 10/2018

  Tốt nghiệp bằng trung bình
  Giấy chứng nhận kỹ năng mềm

Các kênh liên hệ
Liên hệ