GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP – Chăm lo cuộc sống Gia đình – Góp phần đóng góp xã hội

Kinh nghiệm làm việc
 • Giám Đốc Kinh DoanhCÔNG TY CỔ PHẦN DKW
  5/2017 - Hiện tại

  Cấp bậc: Giám đốc
  Nhiệm vụ chính:
  • Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho công ty.
  • Đưa ra mục tiêu, hướng phát triển và chiến lược của công ty.
  • Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của công ty
  • Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của của công ty
  • Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của công ty như mong đợi của Ban Tổng giám đốc về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.
  • Lập kế hoạch kinh doanh và marketing.
  • Quản lý nhân viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.
  • Báo cáo rõ ràng và đúng hạn cho Ban Tổng giám đốc, trình bày các đề xuất cho Ban Tổng giám đốc duyệt.
  • Đánh giá tình hình hoạt động chung, theo sát và đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả.

 • Trưởng Ngành Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-XNK VIỄN THÔNG A
  5/2013 - 4/2017

  Cấp bậc: Trưởng phòng
  Nhiệm vụ chính:
  • Lập kế hoạch kinh doanh theo định kỳ năm, quý và tháng trình và đáp ứng các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận đã được đặt ra hàng Tháng/Quý/Năm.
  • Đề xuất chính sách bán hàng, thu thập thông tin, phân tích và lên kế hoạch chủng loại, số lượng bán theo từng thời điểm để công ty triển khai kế hoạch nhập hàng và bán hàng nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đã được duyệt.
  • Khảo sát tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh, để có chiến lược kinh doanh phù hợp, có định hướng phát triển thị trường bền vững.
  • Thực hiện xúc tiến bán hàng, phối hợp Phòng Marketing lên ý tưởng và kế hoạch của các chương trình Marketing, PR, Event, Quảng cáo, hội chợ, tiếp thị chăm sóc khách hàng để đảm bảo kế hoạch bán hàng đúng theo các chỉ tiêu đã được duyệt theo Tháng/Quý/Năm.
  • Phối hợp phòng Chăm sóc Khách hàng giải quyết khiếu nại của khách hàng, triển khai các biện pháp chăm sóc khách hàng cũng như đưa ra các dịch vụ chăm sóc khách hàng ưu việt và khác biệt làm tăng tính cạnh tranh.
  • Lập báo cáo tình hình kinh doanh

 • Trưởng Ngành Hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PICO
  5/2012 - 4/2013

  Cấp bậc: Trưởng phòng
  Nhiệm vụ chính:
  • Lập kế hoạch kinh doanh theo nhiệm vụ được giao.
  • Chịu trách nhiệm tìm kiếm, thương lượng, đặt hàng Nhà cung cấp theo kế hoạch nhập và bán hàng đã duyệt.
  • Triển khai bán hàng đến các Trung tâm kinh doanh một cách hiệu quả.
  • Tổ chức quản lý tồn kho, giá bán, khuyến mãi.
  • Quản lý và kiểm soát lợi nhuận, rủi ro.
  • Tuyển dụng, đào tạo, quản lý Nhân viên.
  • Phối hợp với các phòng ban để hoàn thành công việc được phân công.
  • Hoàn thành các báo cáo định kỳ.

 • Quản lý Sản phẩmCÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ (DGW – DIGIWORLD)
  5/2009 - 4/2012

  Cấp bậc: Trưởng phòng
  Nhiệm vụ chính:
  • Xây dựng, thực hiện và quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến sản phẩm phụ trách.
  • Tổ chức thực hiện việc phân tích và lập dự báo kinh doanh.
  • Tuyển dụng, đào tạo và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân viên.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban.
  • Tham mưu cho Quản lý trực tiếp/ Ban Giám đốc những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp/ Ban Giám đốc

 • Trưởng Phòng Kinh doanh & Tiếp thịASIAPAC TECHNOLOGY INTERNATIONAL PTE LTD
  5/2007 - 4/2009

  Cấp bậc: Trưởng phòng
  Nhiệm vụ chính:
  • Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị, phát triển thương hiệu.
  • Lập kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing, đảm bảo nguồn lực cho kinh doanh.
  • Nghiên cứu, phân tích thị trường tìm thị trường ngách… từ đó nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ.
  • Quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó, chăm sóc khách hàng.
  • Quản lý, đào tạo, huấn luyện nhân viên, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh.
  • Thực hiện các công việc được uỷ quyền khi giám đốc vắng mặt.

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh DoanhĐại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh
  9/2001 - 8 /2005
 • Cơ Điện TửĐại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
  9/1997 - 8 /2002
Các kỹ năng
 • Phân tích
  95%
 • MS Office
  85%
 • Quản lý sản phẩm
  90%
 • Xây dựng chiến lược bán hàng - mua hàng
  80%
 • Lập kế hoạch kinh doanh
  85%
 • Kỹ năng ban hàng chuyên nghiệp
  90%
Các kênh liên hệ
Liên hệ