GIỚI THIỆU

Mong muốn đa dạng hóa kỹ năng marketing của mình bằng cách phát t riển thêm ở mảng digital marketing. Mục tiêu t rong 2 năm nữa đó là t rở thành chuyên gia t rong lĩnh vực chạy ads, tạo hiệu quả doanh thu tốt nhất cho công ty.

Kinh nghiệm làm việc
 • NHÂN VIÊN KINH DOANHVisual Merchandising
  10/2019 - Now

  Nhận thông tin đặt hàng in ấn, kiểm t ra đơn hàng in qua email và chuyển cho thiết kế.
  Áp giá khung chuẩn cho các đơn hàng và thông báo giá cho khách hàng
  Viết phiếu đặt in có thông tin thời gian giao hàng chuyển sang phòng in ấn. Phối hợp với thiết kế để chốt file in. Phối
  hợp với phòng in ấn để chốt về thời gian hoàn thành đơn hàng (nộp đề xuất tăng ca cho kỹ thuật in nếu có)
  Theo dõi tiến độ in hàng và báo cho khách, xử lý nếu có vấn đề phát sinh
  Làm việc với khách hàng và các quản lý tòa nhà: sắp xếp lịch thi công theo yêu cầu của t rưởng bộ phận quảng cáo
  đồng thời thông báo cho đội quảng cáo về lịch thi công, cập nhật danh sách thi công cho khách hàng để đăng ký thi
  công. Phối hợp với thiết kế để test file mẫu cho khách nếu cần.
  Cập nhật tình t rạng thi công: hình ảnh, phát sinh nếu có, thực t rạng thi công từ đội quảng cáo.
  Cập nhật danh sách khách hàng, tình hình kinh doanh theo đơn hàng – hợp đồng.
  Chứng từ nội bộ: báo giá, hợp đồng – biên bản nghiệm thu – thanh lý – đề nghị thanh toán
  Các công việc phát sinh hỗ t rợ kinh doanh, thi công: mua bảo hiểm cho các nhãn hàng, cho nhân sự (bảo hiểm công
  cộng) khi đi thi công theo yêu cầu của tòa nhà
  Phối hợp với kế toán để theo dõi công nợ và thanh toán hoa hồng cho khách hàng (ngày 20 hàng tháng)

 • MARKETING ONLINESEOUL SPA
  1/2016 - 10/2018

  • Lên kế hoạch viết bài cho từng tuần
  • Viết bài quảng cáo, post tin về sản phẩm mới,chương t rình khuyến mãi, các sự kiện của công ty
  Kiểm t ra và đánh giá hiệu quả của các fanpage
  • Phối hợp với các phòng ban quay video giời thiệu sản phẩm, đăng t rên các kênh Marketing.
  • Phối hợp Tổ chức các sự kiện Event.
  • Các công việc khác theo sự phân công của t rưởng bộ phận

Trình độ học vấn
 • CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH HẢI QUAN
  11-2014
Các kênh liên hệ
Liên hệ