GIỚI THIỆU

Hoàn thành tốt công việc và vị trí đảm nhận. Tích luỹ kinh nghiệp để nâng cao giá trị bản thân Đóng góp vào lợi ích chung của công ty

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhà phân phốiTNHH Amway Vietnam
  Tháng 10/2015 - Tháng 2/2016

  + Giới thiệu và demo sản phẩm trực tiếp với khách hàng
  + Liên hệ chăm sóc khách hàng
  + Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  + Mở rộng hệ thống đội nhóm
  + Xây dựng chiến lược phát triển doanh thu của các thành viên trong
  nhóm

Trình độ học vấn
 • Kinh doanh quốc tếĐại học Quốc Tế RMIT
  Tháng 8/2015 - Tháng 9/2019
Các kỹ năng
 • Kỹ Năng Làm Viêc Nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ