GIỚI THIỆU

– Công việc phù hợp và ổn định – Môi trường làm việc thân thiện – Trở thành nhân viên xuất sắc trong lĩnh vực và nhiệm vụ đã đảm nhiệm – Coi công việc đã đảm nhận như một niềm đam mê lớn và luôn làm việc hết mình vì niềm đam mê đó.

Kinh nghiệm làm việc
 • Trợ Lý Giám Đốc Kinh DoanhCty Bất Động Sản Thắng Lợi Group
  7-2018 đến 11-2019

  Mức lương: 8,000,000 VND
  Mô tả công việc
  Hỗ trợ thông tin và quản lý nhân sự
  cham công nhân viên
  tổ chức cuộc họp sắp xếp lich trình báo cáo giám đốc
  Hop đồng xin việc và nghĩ việc cho nhân viên

Trình độ học vấn
 • Cử Nhân Kinh TếĐại Học Kinh Tế
  2014 đến 2018

  Chuyên ngành: Tài Chính Quốc Tế
  Loại tốt nghiệp: Giỏi

Các kỹ năng
 • Kỹ năng tin học
  %
 • Lãnh đạo
  %
 • Làm việc nhóm
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ