GIỚI THIỆU

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt. Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty. Mong muốn làm công việc lâu dài, có cơ hội thăng tiến.

Trình độ học vấn
  • Công nghệ may Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng
    2016 - 2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ